Jak napisać Curriculum Vitae po angielsku

CV w języku angielskim, jak napisać? Porady i różnice.

Zastanawiasz się jak napisać dobrze CV po angielsku? Jednak jeśli chcesz napisać je dobrze bez znajomości języka się nie obejdzie. Curriculum Vitae pisane przez Polaków niestety w większości przypadków jest bardzo łatwo rozpoznać. Słaba znajomość języka angielskiego wychodzi podczas pisania tego typu dokumentów szczególnie jeśli próbujemy się posługiwać językiem biznesowym. Jednak nie ma co załamywać rąk gdy nasz angielski nie jest zaawansowany na tyle by pisać rewelacyjne dokumenty. 

Błędy językowe nie są jedynym problemem z którym borykać może się piszący CV po angielsku. Bardzo ważna jest jego forma, standardowe wzór polskiego CV nie jest najlepszym pomysłem. Anglojęzyczne i polskie życiorysy zawodowe różnią się pewnymi szczegółami które zostaną opisane poniżej.

CV czy resume ?

Czym curriculum vitae (CV) jest, i jaka jest różnica w porównaniu z resume, oraz którego lepiej użyć. 

CV wszędzie na świecie jest traktowane w identyczny sposób, może różnić się tylko pewnymi szczegółami. Całość dokumentu jest zorganizowana chronologicznie i skupia się na przekazaniu informacji o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym oraz wykształceniu. Niezależnie od tego na jakie stanowisko się ubiegamy forma zawsze jest ta sama. 

Resume natomiast jest zwięzły dokument zwykle nie dłuższy niż jedna strona. Celem resume jest, aby osoba wyróżniła się od konkurencji. Ten rodzaj dokumentu osoba aplikująca powinna dostosować pod stanowisko o które się ubiega. W porównaniu do standardowego CV nie musi być chronologiczne i nie musi obejmować całej kariery zawodowej.

Jak stwierdzono, istnieją trzy główne różnice pomiędzy CV i resume, są to długość, cel i układ. Natomiast resume to krótkie podsumowanie Twoich umiejętności i doświadczenia na jednej do dwóch stron, CV jest bardziej szczegółowe i przy sporym doświadczeniu może być nawet dłuższy niż 2 strony. Resume jest dostosowane indywidualnie do każdej pozycji, natomiast CV będzie miało stałą formę. 

W Curriculum Vitae zachowany jest wyraźny porządek chronologiczny natomiast informacje w resume mogą być wymieszane. W jednym zdaniu można podsumować:  Główną różnicą pomiędzy CV i resume jest to, że CV jest pełnym zapisem ścieżki kariery, a resume jest krótkie, skupione na liście umiejętności i osiągnięć.

Składanie CV jest popularne w Wielkiej Brytanii, zaś w USA i Kanadzie znacznie popularniejszym dokumentem aplikacyjnym jest resume.

Różnice w formie angielskiego Curriculum Vitae

Po tym jak ustalone zostało czym rożni się CV do resume i jego forma jest niezmienna, można opisać różnice dzielące polskie CV i angielskie.

Standardowa klauzula o ochronie danych osobowych

W Angielskim CV wyrzucamy sekcje o ochronie danych osobowych. Gdy w Polsce jest to prawnie narzucone, w przeciwnym razie CV nie może być w żaden sposób rozpatrzone przez rekrutera.

Poza tym dosłownie tłumaczenie polskiej klauzuli o ochronie danych osobowych z polskiego CV, jest nie poprawne z oczywistego powodu. Odnosimy się do polskiego prawa i ustaw w nim zawartych.

Wstawienie zdjęcia

W angielskim CV nie należy wstawiać zdjęcia

98% rekruterów bierze cię mniej poważne gdy dodasz zdjęcie do swojego CV

Opis edukacji oraz doświadczenia

Aby nasze CV było zrozumiałe dla pracodawcy, wszystko należy odpowiednio przetłumaczyć. Stanowiska w doświadczeniu czy nasz tytuł zawodowy jak magister czy inżynier oraz praca dyplomową mogą być Ci nieznane, bo nie są używane na co dzień.

Przykładowe słownictwo

CEO – dyrektor wykonawczy, Ph.D.- doktor, Master – stopień magisterski

W przypadku gdy twoja dotychczasowa kariera zawodowa była powiązana z polskimi markami, nie wystarczy tylko nazwa firmy w której pracowaliśmy. Prawie na pewno nie będą one kojarzone przez rekrutera, a nie w jego interesie się dowiadywać z jakiej branży pracowałeś. Oprócz nazwy, okresu zatrudnienia i stanowiska należy opisać zakres działalności firmy, branży w jakiej się specjalizuje.

Istotne wskazówki

W angielskim CV zapis daty jest trochę odmienny. Gdy w Polsce zazwyczaj piszemy datę w formacie dzień miesiąc i rok, to w angielskim CV dzień jest nie istotny, no chyba że jest to data urodzenia. 

Należy pamiętać również, że nazwy miesięcy w języku angielskim piszemy z wielkiej litery np. July 2015.

Skoro wcześniej braliśmy od uwagę zarówno CV w Wielkiej Brytanii oraz USA. W USA zapis pełnej daty jest inny niż polski. Dzień jest w miejscu miesiąca, więc zapis zaczynamy od numerka miesiąca. Piątego września 2015 zapiszemy 09/05/2015 a nie 05/09/2015.

Warto posiadać konto na Linkedln. Jest to serwis społecznościwy specjalizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych.

73% rekruterów, poszukuje ochotnika w serwisie Linkedln po przeczytaniu CV.

Cel zawodowy zwane też podsumowaniem zawodowym jest znacznie bardziej ważne w angielskich CV, aniżeli w polskim.